Főoldal - Magunkról / Minőségpolitika

A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. Integrált Menedzsment politikája

 

 

 

 

A HUNÉP Universal Építőipari Zrt. Integrált Menedzsment rendszerének bemutatása

A HUNÉP Universal Zrt. tulajdonosainak döntése értelmében, a társaság felső vezetése 1997-ben határozatot hozott az ISO 9001:1996 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer kiépítésére vonatkozóan.

A felső vezetés elhatározását és elkötelezettségét a minőségi munkavégzés, valamint a nemzetközi szabvány előírásainak betartásáról minőségpolitikai nyilatkozatban határozta meg. A vezetők felkérték a QUALIMED Kft-t, mint a korszerű menedzsment-rendszerek kiépítésére szakosodott tanácsadó társaságot, a rendszer kiépítésének támogatására, valamint a nagy múlttal rendelkező Det Norske Veritas felülvizsgáló szervezet magyarországi képviseletét a rendszer független tanúsítására és a nemzetközileg elismert tanúsítvány kiállítására. A vezetés kijelölte a minőségirányításért felelős, a felső vezetés közvetlen irányítása alá tartozó megbízottat, a rendszer kiépítésének és működtetésének koordinálására.

Törekvéseink eredményeképpen, az építőiparban az elsők között, 1998-ban megszereztük, a nemzetközileg elismert tanúsítványt, mely igazolja, hogy a Társaság minden vezetője és alkalmazottja elkötelezett a minőségi munkavégzés irányába, illetve az általunk kialakított és működtetett rendszer megfelel a nemzetközi előírásoknak.

Az építőiparban kiemelkedő szerepe van a környezetvédelemnek, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a beépítésre kerülő anyagok, és azokból keletkező hulladékok nagyságrendje. Ezeknek szakszerű gyűjtése és kezelése, valamint azok megsemmisítése nagymértékben hozzájárul az épített és természetes környezet védelméhez. Ezt felismerve, miután a korábban kiépített minőségbiztosítási rendszer meghaladta a második sikeres tanúsítását is, és átalakult ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerré, a tulajdonosok és a felső vezetés az 1997-ben megjelent környezetirányítási rendszerszabvány alkalmazása mellett döntöttek.

2004-ben a HUNÉP Universal Építőipari Részvénytársaság megszerezte Integrált Irányítási (ISO 9001:2000 minőség-, illetve ISO 14001:1997 környezetirányítási) rendszerének nemzetközileg elismert újabb tanúsítványát.

A 2005. évben társaságunk módosította periodikus felülvizsgálatának menetét, és kérte a tanúsító szervétől az ISO 14001:2004 szabvány szerinti felülvizsgálatát környezetirányítási rendszerének. Erőfeszítéseink meghozták a várt sikert, és társaságunk jelenleg az új szabvány szerint minősített környezetirányítási rendszert működteti.

2007.évben az Integrált Minőség és Környezetirányítási rendszerünk sikeres megújító tanúsítását követően Részvénytársaságunk vezetősége a közelgő változásokat figyelembe véve fontosnak tartotta a meglévő vállalatirányítási rendszerek további fejlesztését.

Az építőipari kivitelezési és bontási munkálatok olyan veszélyforrások, melyek során az átlagosnál több enyhe, súlyos (netán halálos) kimenetelű baleset fordulhat elő, illetve hosszútávon bizonyos munkafolyamatok egészségkárosító hatással lehetnek a munkavállalókra.

Részvénytársaságunk fontosnak tartja ezen balesetek és egészségkárosodások kiküszöbölését, ezért fokozott erőfeszítéseket tesz megelőzésük érdekében. A tulajdonosok és a felső vezetés - azért, hogy tovább erősítse elkötelezettségét ezen célok megvalósítása érdekében - 2008. évben az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer alkalmazása és kiépítése mellett döntött.

A MEBIR rendszer 2008. évben a már meglévő Integrált irányítási rendszerre ráépülve sikeresen tanúsításra került.

2009. évben az Integrált politikánkban megfogalmazott irányelveket szem előtt tartva, mely szerint az általunk működtetett irányítási rendszereket folyamatosan fejlesztjük, felső vezetésünk az ISO 9001:2008 szabvány szerinti felülvizsgálatát kérte minőségirányítási rendszerének, mely sikeres kimenetelének köszönhetően a tanúsítvány kiállításra került.

2013. évben a megrendelői és saját elvárásokat és igényeket figyelembe véve, a folyamatműködéseink eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében tovább fejlesztettük meglévő rendszereinket, melynek eredményeként jelenleg az ISO 9001, ISO 14001 és az OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított Integrált Menedzsment rendszert működtetjük a mindennapi munkavégzés során.

2015. évben a működésünk energiahatékonyságának eredményessége, működésének fenntartása, megfelelősége érdekében, az ISO 50001. szabvány szerinti energiairányítási rendszer sikeres tanúsítását követően a rendszerünkbe állítás is megtörtént.

Jelenlegi Integrált Menedzsment rendszerünk az alábbi főbb elemekre támaszkodik:

  • Integrált Menedzsment Politika (MIR-KIR-MEBIR, energiairányítási rendszer) (A társaság menedzsmentjének írásos nyilatkozata, mely deklarálja az elkötelezettséget a minőségi munkavégzés, a környezetterhelés, valamint a sérülések és egészségkárosodások megelőzése és a folyamatos fejlesztés, valamint energiahatékonyságunk megfelelősége iránt. A társaság menedzsmentje által meghatározott irányvonalat mutatja, mely a hosszú távú működés során követendő cél.)

  • Integrált Menedzsment Kézikönyv (Az Integrált Menedzsment rendszer összefogó alapdokumentuma, mely a szabványi előírásoknak megfelelően rögzíti a társaság Integrált rendszerének működését, meghatározza a folyamatok egységes és kötelező alapelveit.)

  • Eljárások Kézikönyve (A folyamatok működését leíró eljárásokat rögzíti, mely a folyamatokban résztvevő munkavállalók részére ad iránymutatást a követendő eljárásmódokra)

  • Szabályzatok (Munka-, tűz-, és környezetvédelemmel kapcsolatos, valamint egyéb belső szabályzatok, melyek a gördülékeny működést biztosító előírások.)

  • Bizonylati album (Az egységesen alkalmazandó feljegyzések, dokumentumok, adatállományok összességét rögzíti.)

  • Technológiai utasítások (Szakembereink által a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően kidolgozott, munkanemenkénti technológiai leírások a társaságunk által vállalt alap építőipari tevékenységekre)

  • Technológiákra épülő minőségellenőrzési terv, valamint környezeti hatásfelmérés

  • Munkahelyi kockázatértékelés (munkaterületenként)

Az építőipari munkafolyamatok teljesítésébe bevont partnereket teljesítésüket követően minősítjük. A minősítés kiemelkedő szempontjai a tervezői, megrendelői, és saját elvárásoknak és igényeknek megfelelő minőségben teljesített munkafolyamat, valamint a környezetvédelmi, munka-, és egészségbiztonsági teljesítményük mértéke.

Munkaterületeinken a külső jogszabályi, szabványi, megrendelői, tervezői, előírások, valamint a belső szabályozó előírások betartása, valamint környezetvédelmi és a munka-, és egészségbiztonsági teljesítmény mértéke folyamatosan ellenőrzésre kerül szakembereink által.

Integrált rendszerünket a folyamatosan változó jogszabályi, szabványi, megrendelői és saját elvárásokhoz és igényekhez igazodva folyamatosan alakítjuk, fejlesztjük annak érdekében, hogy a vállalt építési-szerelési munkafolyamatok az elvárt minőségben, a környezet legkisebb terhelése mellett, a sérülések és egészségkárosodások megelőzésével teljesüljenek, a megrendelőink elégedettségének elnyerése érdekében.

Hegymegi István
Általános vezérig. h.
Műszaki és IR igazgató

Szűcs Gyula
elnök-vezérigazgató

      A HUNÉP Universal Zrt. stratégiája
        HUNÉP Universal Zrt., H-4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36, Tel.: +36 (52) 507-300